SA Stamboek Fooie

SA Stamboek Fooie


Finansies en Administrasie behartig die finansiële en administratiewe pligte vir SA Stamboek en administreer ook die finansies van Stemma Animalia. Onder is die nuutste tariewe en fooie van SA Stamboek uiteengesit.
 

Registrasie Dienste 2017/2018
 

Telers van oorsee : Kontak asseblief Stamboek vir fooi struktuur  
Ledegeld Genootskappe (per 100 lede of gedeelte daarvan) R 1 000.00
Eenmalige aansluitingsfooi vir nuwe telersgenootskappe R 2,000.00
Wild:Kuddenaam R 135.00
Voorvoegsel administrasie (eenmalig)  
      Registrasie van R 360.00
      Verandering van R 244.00
      Sessie van R 244.00
Herinstelling van lidmaatskap (Direkte handeling ingesluit) R 1 100.00
Direkte fakturering (per teler per jaar) R 67.00
Direkte handeling (per teler per jaar) R 425.00
Addisionele / duplikaat sertifikate + posgeld R 12.50
Deelname & Direkte handeling (Jaarliks per teler) BEESTE R 795.00
Herinstelling van diere R 230.00
Per Kapita VLEISBEESTE: R 16.50
Per Kapita MELKBEESTE: R 11.50
Deelname & Direkte handeling (Jaarliks per teler) R 1 250.00
Herinstelling van diere R 230.00
Per Kapita Groter Wildspesies R 16.50
Deelname & Direkte handeling (Jaarliks per teler) R 510.00
Herinstelling van diere R 165.00
Dierfooi R 5.80
Per Kapita Melkbokke R 10.15
Ram & Woltoets R 2.50
Intreefooi R 285.00
Jaarlikse Dienste Instandhoudingsfooi R 133.75
Leeftydsregistrasie: (eenmalig) R 155.00
Geboortekennisgewing: (per geboorte) R 23.50
Herinstelling van diere R 225.00
Oordragte: R 57.50
Perdepaspoorte (per paspoort) R 150.00
Intreefooi R 285.00
Dienste instandhoudingsfooi R 133.75
Leeftydsregistrasie: (eenmalig) R 70.00
Geboortekennisgewing: (per werpsel) R 32.50
Herinstelling van diere R 225.00
Oordragte: R 57.50
Saamgestel deur Genootskap  
Data ontrekking per dier R 3.30
Samestelling R 400.00
Saamgestel deur SA Stamboek  
Data onttrekking per dier R 5.54
Samestelling R 500.00


Produksie-aantekening 2017/2018
 

Vleisbeeste (Opsie 1)
Produkste-aantekening (per teler per jaar) R 735.00
Per Kapita (per dier per jaar) R 13.00
Vleisbeeste (Opsie 2)
Produkste-aantekening (per teler per jaar) R 1 480.00
Per Kapita (per dier per jaar) R 9.25
 
Plaas Groeitoets
Toetsfooi R 1 350.00
Per Dier (Minder as 40 in toets) R 67.00
Oer Dier (Meer as 40 in toets) R 62.00
RTU R 68.50
Reiskoste i.g.v addisionele besoek (per kilometer) R 5.85
Kuddefooi per toets
Glyskaal - Diere
1 tot 240 R 206.70
241 tot 480 R 413.40
481 tot 720 R 554.06
721 tot 960 R 692.18
961 tot 1500 R 692.18
 
Vervoerfooi (per kuddetoets)
(Indien van Stamboek vervoer gebruik gemaak word)
Glyskaal - Diere
1 tot 240 R 225.66
241 tot 480 R 303.23
481 tot 720 R 373.76
721 tot 960 R 442.35
961 tot 1500 R 564.15
 
Toetsfooi (per dier per toets)
Premium R 17.66
Selekteer Bestuur R 16.18
Selekteer BLUP R 16.18
Inskrywing R 15.35
Basies- Lab met identifikasie R 13.79
Basies- Diagnose Slegs Lab Data  R 9.35
Slecs SCC met Identifikasie R 12.30
Logix Melk - Slegs Somatic Cell R 7.00
Melkbokke / Skape R 14.57
Produksie-aantekening (per teler per jaar) R 1,522.00
Per Kapita (per produserende sog per jaar) R 10.30

L.W. Hierdie fooie sluit alle verwerkings, verslae & analises in.
Kostes van Laboratorium analises is uitgesluit by die fooie.
Alle fooie is BTW uitgesluit.


 
LAAT ONS JOU KONTAK
© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.