Stamboek Artikels

Artikels


SA Stamboek beskik oor uitstekende wetenskaplikes en genetici wat gereeld artikels vir populêre en wetenskaplike tydskrifte skryf en publiseer. Van die artikels word hier gelys.

1. Algemene Artikels

SABeefBulls.com is 'n uistekende hulp
1.1. SABeefBulls.com is 'n uistekende hulpmiddel vir telersNuut
Deur: SA Stamboek

Die laaste 30 jaar van die vorige eeu het die sogenaamde 'inligtingsera' ingelui. Kenmerkend van die tyd waarin ons leef, is die skuif waar inligting tot almal se beskikking gestel word sodat ingeligte besluite geneem kan word. Dit plaas die onus op elkeen om nie deur die geweldige inligtingsgolf verswelg te word nie, maar om die gepaste gedeeltes te identifiseer en dit reg te gebruik. Dieselfde geld vir diereteelt en genetika. Lees meer
Stamboek se genetiese evaluasies
1.2. Stamboek se genetiese evaluasies vir vleisbeesteNuut
Deur: SA Stamboek

Die genetiese evaluasie van ’n ras behels die beraming van teelwaardes met behulp van internasionaal aanvaarbare metodes. Dit sluit ook die beraming van oorerfbaarheid en genetiese korrelasies tussen eienskappe in. Teelwaardes is die mees akkurate hulpmiddel om diere mee te selekteer. SA Stamboek gebruik BLUPmetodiek, wat tans wêreldwyd gebruik word vir die beraming van teelwaardes in vleis- sowel as melkbeeste, skape, bokke en varke. Lees meer
Rol van 'n Dieretelersgenootskap
1.3. Rol van 'n Dieretelersgenootskap
Deur: SA Stamboek

In die Diereverbeteringswet, 1998 (Wet 62 van 1998) word ’n dieretelersgenootskap as volg gedefinieer: “Dit is ’n groep persone wat die teelt, aantekening of registrasie, die genetiese verbetering en die gebruik van ’n soort dier of ’n dier van ’n vermelde ras van daardie soort dier bevorder, wat rasstandaarde bepaal en toepas, wat in sy uitsluitlike diskresie die aantekening of registrasie van ’n dier of ’n vermelde ras van ’n soort dier geteel in of ingevoer na die Republiek aanbeveel...  Lees meer
SA Stamboek se Tegniese Adviseurs
1.4. SA Stamboek se Tegniese Adviseurs in die veld
Deur: SA Stamboek

SA Stamboek, die vereniging wat aan die telersgenootskappe behoort, is bekend daarvoor dat dit die organisasie is wat ’n volledige pakket van veeverbeteringsdienste aan die Suid-Afrikaanse veebedryf, asook ander lande, veral in Suider-Afrika, lewer. Lees meer
Logix Melk Genomiese Seleksiediens
1.5. Logix Melk Genomiese Seleksiediens
Deur: SA Stamboek

Die ontwikkeling van molekulêre tegnologie en die kartering van die genoom van plaasdiere het tot nuwe ontwikkelings vir seleksie en die genetiese verbetering van veepopulasies gelei. SA Stamboek het ’n unieke Genomiese Seleksiediens vir SA Holstein-, Jersey- en Ayrshire-telers in werking gestel waardeur die insluiting van genomiese inligting van jong diere in die beraming van hul teelwaardes die betroubaarheid van die beraming aansienlik verhoog. Lees meer
Stemma Animalia Sekretariaat
1.6. Stemma Animalia Sekretariaat lewer puik dienste
Deur: Stamboek

Sekretariële Dienste, in samewerking met SA Stamboek, het sy ontstaan in 1958 gehad onder leiding van JP du Plessis met ongeveer agt rasse. Hierdie dienste was sedert die ontstaan daarvan in dieselfde destydse Stamboek-gebou in Aliwalstraat, Bloemfontein, gesetel. In hierdie tyd het dit gedy en die aantal rasse waarvoor sekretariële dienste aangebied was, het tot 21 gegroei. Lees meer
Technology – a resource to  drive profit in beef operations
1.7. Technology – a resource to drive profit in beef operations
Deur: Japie van der Westhuizen

Breeding and associated genetic technologies can make a difference to the bottom line in beef cattle herds, says Japie van der Westhuizen of SA Stud Book. Lees meer
VSA kundige in Genetika en Diereteelt spreker by 2016 Elite Simposium
1.8. VSA kundige in Genetika en Diereteelt spreker by 2016 Voermol en SA Stamboek Elite Simposium
Deur: Dr Pierre van Rooyen

Die Voermol / SA Stamboek Elite 2016 Teeltsimposium word volgende jaar op Woensdag, 4 Mei in Bloemfontein aangebied. Prof. Darrh Bullock, Professor in Voorligting: Diere Genetika, van die Universiteit van Kentucky in Amerika sal as hoofspreker optree. Lees meer
Werk teelwaardes vir vrugbaarheid regtig?
1.9. Werk teelwaardes vir vrugbaarheid regtig?
Deur: Yvette Steyn, SA Stamboek

Vrugbaarheid is die belangrikste eienskap in enige telingsisteem. Niks groei so stadig soos ‘n dooie kalf nie… ‘n Koei wat uitgawes vereis sonder on enige uitsette te lewer het geen plek in ‘n produktiewe kudde nie. Anders as melkbeeste, melk- en haarbokke, wolskape en lê-henners gee vleisbeeste eers finale produkte na hulle dood. Gedurende die “onproduktiewe” periodes is dit selfs meer belangrik vir hierdie diere om so veel as moontlik voort te plant.  Lees meer
Contradictions between EBVs and performance
1.10. Contradictions between EBVs and performance
Deur: Yvette Steyn

Sometimes farmers observe discrepancies between breeding values and the performance observed on their farm as well as the difference between the progeny of the same bull on different farms. This is not always the case and in general breeding values are trustworthy and essential tools in the selection of animals. There are various sources of information to estimate breeding values and they must be understood to interpret and use EBVs more effectively. Lees meer
Waarom aanteken in jou melk-onderneming?
1.11. Waarom aanteken in jou melk-onderneming?
Deur: Drs Bernice Mostert, Robert van der Westhuizen & Japie van der Westhuizen

Deur aan te teken wat presies gebeur in sy melk-onderneming, gebruik 'n melkboer 'n baie unieke hulpmiddel wat die regte bestuurs- en telingsbesluite waarborg. Lees meer
Wat sê Suid-Afrika se Melkbokdata?
1.12. Wat sê Suid-Afrika se Melkbokdata?
Deur: DrBernice Mostert, SA Stamboek

Entoesiasme vanaf die Suid-Afrikaanse Melkboktelersgenootskap het SA Stamboek genoodsaak om in diepte na die data van melkbokrasse op Logix te gaan kyk en moontlikhede vir genetiese ontledings te ondersoek. Die grootste melkbokras in Suid-Afrika is die Saanen, met stamboominligting van net meer as 24 350 diere wat sedert 1946 aangeteken is. Lees meer
Why Milk Urea Nitrogen is important
1.13. Why Milk Urea Nitrogen is Important
Deur: Japie van der Westhuizen, SA Stamboek

Why Milk Urea Nitrogen is important to dairy farmers and why a bulk tank sample is not giving adequate information for management decisions. The variation in MUN in a herd is large. The standard deviation (SD) is estimated to be ±3 to 4 MUN units. This means if the true value is 14, two thirds of the cows will vary from 10 to 18 (using ±4 SD units).  Lees meer
Boxers Join SA Stud Book
1.14. Boxers Join SA Stud Book
Deur: Courtesy of the FBCSA

The Federation of Boxer Clubs of South Africa (FBCSA) is the official registered breed society for Boxer dogs in South Africa under the Animal Improvement Act (no. 62 of 1998). They started using SA Stud Book as their service provider in 2013 for the registration of their dogs, as well as for capturing and managing data of interest on their breed. Lees meer
Logix Milk Suiwelvaarstatistieke
1.15. Logix Milk Suiwelvaarstatistieke
Deur: Dr Bobbie van der Westhuizen, SA Stamboek

Data van voltooide laktasies vir die tydperk van 13 November 2012 tot 12 November 2013, soos aangeteken op LogixMilk - wat deur SA Stamboek en die Diereverbeteringsvereniging bestuur word, is afgelaai en instressante statistieke is bereken. Slegs 305-dag opbrengste is ingesluit, terwyl kort laktasies, bv. laktasie wat voor 240 dae in melk (4 949) geëindig het, sowel as laktasies van koeie met onbekende vaars (7 653) uitgesluit is van hierdie statistieke Lees meer
Logix Milk Genetic Evaluations for the Ayrshire breed
1.16. Logix Milk Genetic Evaluations for the Ayrshire breed
Deur: Drs BE Mostert, RR van der Westhuizen, HE Theron, J van der Westhuizen

Breeding values have recently been released for the SA Ayrshire breed from the brand-new Logixmilk Genetic Evaluation System of SA Stud Book. This entailed development of methodology according to international standards and guidelines. The main aim of the development was to stay in line with the latest scientific evolutions, needs from the industry and also to increase stability and accuracy of the estimated breeding values. Lees meer
Longevity of SA dairy populations
1.17. Longevity of SA dairy populations
Deur: Drs BE Mostert & RR van der Westhuizen

Genetic evaluations for longevity have only recently (2012) been introduced in South Africa for dairy populations participating in LogixMilk Recording. The trait implemented to measure longevity, is functional herd life, which corrects for differences due to production and therefore indicates the involuntary culling risk of a sire’s daughters, thus culling for reasons other than production, e.g. due to constant occurrence of diseases, poor reproduction, functional problems and death. Lees meer
Making sense out of maturity types in beef cattle
1.18. Making sense out of maturity types in beef cattle
Deur: Japie van der Westhuizen, SA Stamboek

Due to long term selection and possible evolutionary changes to adapt to different environments and production systems, beef cattle breeds differ in mature size and therefore can also be classified as different maturity types. Lees meer
Accelerating genetic progress
1.19. Accelerating genetic progress
Deur: Drs Bernice Mostert, Robert van der Westhuizen & Japie van der Westhuizen

Holstein traits have been accepted in international genetic evaluations and South Africa can now present foreign breeding sires valuable to local breeders. Drs Bernice Mostert, Robert van der Westhuizen & Japie van der Westhuizen report. Lees meer
Performance recording in small stock
1.20. Performance recording in small stock
Deur: Yvette Steyn & Siebert Vermeulen

There is always room for improvement in any production system and the small stock industry is no exception. It is therefore important for all breeders to be aware of the current level of performance in their herd to be able to set goals and monitor any changes. Performance recording and analyses thereof are excellent selection- and management aids to increase profitability of farming through the identification of more efficient, high producing animals.  Lees meer
Performance recording and genetic selection
1.21. The importance of performance recording and genetic selection
Deur: Yvette Steyn, SA Stamboek

Many decades have passed in which farmers have selected animals as parents for the future generation solely based on 'the eye'. The best looking animals are selected from the group to stay on and reproduce. This has often been applied successfully…or has it? Success cannot be measured if there are no historic or current records. More successful progress could have been made with relevant measurements, fair comparison and additional information. Lees meer
© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.